Zimný Cashback Nikon 2018

27.10.2018 13:43
Zimný Cashback Nikon 2018
Ušetrite až 300.-€ pri nákupe špičkových fotoaparátov a objektívov Nikon vo Fotovideoshope, v rámci akcie Zimný Cashback 2018...

 

Ľutujeme, táto akcia bola ukončená 15.01.2019

Názov akcie: NIKON - Zimný Cashback 2018

Termín akcie: 1.11.2018 až 15.01.2019

Produkty v akcii :

 

PRODUKT CASHBACK

Fotoaparáty

D850 (telo) 300 €
D850 + 24-120mm VR (telo) 300 €
D750 (telo) 300 €
D750 + AF-S 24-120 f/4G ED (telo) 300 €
D750 + 24-85mm (telo) 300 €
D500 (telo) 200 €
D500 + 18-140mm (telo) 200 €
D500 + 16-80mm (telo) 200 €
D7500 (telo) 200 €
D7500 + 18-105mm (telo) 200 €
D7500 + 18-140mm (telo) 200 €
D7500 + 18-300mm 200 € + 100 €
D7500 + 18-200mm 200 € + 100 €
D7500 + 16-80mm 200 € + 100 €
D7500 + 10-20mm 200 € + 50 €
D5600 (telo) 100 €
D5600 + 10-20mm 100 € + 50 €
D5600 + 18-55mm (telo) 100 €
D5600 + 18-105mm (telo) 100 €
D5600 + 18-140mm (telo) 100 €
D5600 + DoubleZoomVR Kit 100 € + 100 €
D3500 + 18-55mm (telo) 100 €
D3500 + 18-55mm VR (telo) 100 €

Objektívy

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 300 €
AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED 300 €
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 300 €
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G 300 €
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G 300 €
AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED 300 €
AF-S MICRO NIKKOR 60mm 1:2.8G ED 50 €
AF-S MICRO NIKKOR 105mm 1:2.8G IF ED VR 75 €
AF-S DX MICRO NIKKOR 40mm f/2.8G ED 50 €
AF-S DX MICRO NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR 50 €
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G 50 €
AF-S NIKKOR 28-300mm 1:3.5-5.6G ED VR 100 €
AF-S NIKKOR 14-24mm 1:2.8G ED 300 €
AF-S NIKKOR 16-35mm 1:4G ED VR 100 €
AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED 100 €
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G 100 €
AF-S NIKKOR 70-200 f/2.8E FL ED VR 300 €
AF-S NIKKOR 70-200mm 1:4G ED VR 100 €
AF-P NIKKOR 70-300mm 1:4.5-5.6E ED VR 100 €
AF-S NIKKOR 200-500 mm 1:5,6E ED VR 200 €
AF-S DX  NIKKOR 16-80 mm 1:2,8-4E ED VR 100 €
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II 100 €
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR 100 €
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 100 €
AF-P DX 70-300 f/4.5-6.3G ED 50 €
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR 50 €

 

Podmienky

  • Nákup musí byť realizovaný prostredníctvom PRO delaera Nikon, Fotovideoshop.sk, v termíne od 1.11.2018 do 15.1.2019
  • Zákazník musí produkt registrovať na stránkach spol. Nikon najneskôr do 31.1.2019
  • Jeden koncový zákazník môže uplatniť Cashback na nákup ľubovoľných produktov z ponuky, ale nie je možné nakúpiť viac kusov jedného typu.
  • Na uplatnenie nároku na vrátenie peňazí je nevyhnutné vlastniť bankový účet v Českej alebo Slovenskej republike a náležite vyplniť požadované informácie na internetovej stránke www.nikoncashback.cz alebo www.nikoncashback.sk.
  • Neskôr doručené žiadosti nebudú brané do úvahy.
  • V prípade, že zákazník použije nakúpené predmety, na ktoré uplatnil Cashback, na svoju ekonomickú činnosť, je povinný uskutočniť zo sumy vráteného cashbacku zníženie odpočtu DPH.
  • Žiadateľ o Cashback sa musí zhodovať s odberateľom uvedeným na faktúre. Ak je na faktúre ako odberateľ uvedená firma, žiadosť sa musí zhodovať s firemnými údajmi uvedenými na faktúre.
  • Po spracovaní údajov a kontrole správnosti všetkých dodaných podkladov bude vyplatená priznaná čiastka koncovému zákazníkovi, na účet, ktorý uviedol na stránkach spoločnosti Nikon, v žiadosti o cashback.

 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY AKCIE ZIMNÝ CASHBACK (ďalej len „VOP“)

7.       ÚVODNÉ USTANOVENIA

7.1.     Spoločnosť NIKON CEE GmbH, so sídlom Viedeň, Wagenseilgasse 5–7, Rakúska republika, ktorá jedná prostredníctvom spoločnosti NIKON CEE GmbH, odštepný závod, so sídlom K Radotínu 15, Praha 5, zapísanej pod spisovou značkou A 77457, vedenej u Mestského súdu v Prahe (ďalej len „Usporiadateľ“), vyhlasuje akciu Zimný Cashback na webových stránkach https://nikoncashback.cz/ a https://nikoncashback.sk/.

7.2.     Zimný Cashback je akcia, ktorá prebieha v termíne od 1. novembra 2018 do 15. januára 2019. Umožňuje účastníkom čerpať spätný finančný bonus, uvedený v Prílohe 1 k jednotlivým typom fototechniky, ktoré byli zakúpené u vybraných predajcov špecifikovaných v Prílohe 2. Táto akcia sa týka iba nových a originálnych produktov značky Nikon, ktoré sú pre Usporiadateľa oficiálne licencované v Českej a Slovenskej republike. Spätný bonus je možné uplatniť pri nákupe ľubovoľných produktov z ponuky, ale nie je možné nakúpiť viac kusov jedného typu. Produkty zakúpené v iných obchodoch než u vybraných predajcov alebo mimo územia ČR/SR sa nemôžu akcie zúčastniť. Akcia platí do vypredania zásob vybraných produktov. Usporiadateľ nezodpovedá za to, ak vybraní partneri nebudú schopní uspokojiť objednávky vybraných produktov v rámci Zimného Cashbacku (ďalej len „Cashback“).

7.3.     Žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „Žiadateľ“). Každému novému Žiadateľovi bude vytvorený zákaznícky profil, kde bude možné sledovať stav žiadosti. Prihlasovacie údaje mu budú odoslané na e-mail uvedený v žiadosti.

7.4.     Žiadateľ odoslaním žiadosti potvrdzuje, že sa predtým zoznámil s týmito VOP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania žiadosti.  

7.5.     Ochrana osobných údajov je vysvetlená v Oznámení spoločnosti o ochrane súkromia.

7.6.     Znenie VOP môže Usporiadateľ zmeniť alebo doplňovať. O každej takej zmene e-mailom informuje Žiadateľa najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien. Ak nebude Žiadateľ so zmenou VOP súhlasiť, má právo bez akejkoľvek sankcie využiť všetky svoje práva v súlade s GDPR, napr. právo na výmaz z databázy.

8.       PODMIENKY ÚČASTI NA AKCII CASHBACK

Pre uplatnenie nároku na finančný bonus (ďalej len „Bonus“) je nezbytné, aby Žiadateľ splnil nasledujúce podmienky:

8.1.     Nákup vybranej fototechniky (špecifikovanej v Prílohe 1) musí prebehnúť v termíne od 1. novembra 2018 do 15. januára 2019, a to iba u vybraných predajcov (špecifikovaných v Prílohe 2). Pri nákupe u iného predajcu bude žiadosť automaticky zamietnutá.

8.2.     Registrácia žiadosti: Žiadosť o Cashback musí byť podaná menom majiteľa techniky, prípadne firmy uvedenej na faktúre a odoslaná najneskôr do 31. januára 2019 prostredníctvom on-line žiadosti na stránke https://www.nikoncashback.cz/ alebo https://www.nikoncashback.sk/. Žiadosť musí obsahovať naskenovanú faktúru alebo daňový doklad (vo formáte jpg/png alebo pdf). Žiadateľ obdrží e-mailom prístupové údaje do svojho účtu na českých alebo slovenských stránkach, aby mohol sledovať stav žiadosti. Zamietnutú žiadosť je nutné reklamovať najneskôr 31. januára 2019.

8.3.     Žiadateľ musí vlastniť bankový účet vedený v Českej alebo Slovenskej republike.

8.4.     Žiadateľ musí byť plnoletým občanom Českej alebo Slovenskej republiky, príp. právnickou osobou so sídlom v Českej alebo Slovenskej republike, po dobu trvania akcie Cashback.

8.5.     Ak zákazník použije nakúpený tovar, na ktorý uplatnil Cashback, na svoju ekonomickú činnosť, je povinný uskutočniť zníženie odpočtu DPH. Prijatú platbu Cashbacku v akejkoľvek výške (aj nad 10 000 Kč vrátane DPH) uvádza platca DPH v kontrolnom hlásení v oddiele B. 3. Usporiadateľ tieto platby vykazuje v oddiele A. 5. Usporiadateľ nevystavuje opravné daňové doklady.

8.6.     Nárok na bonus nie je možné vymáhať súdnou cestou.

9.       POSÚDENIE ŽIADOSTI

9.1.     Usporiadateľ posúdi iba tie žiadosti, ktoré splňujú vyššie uvedené podmienky.

9.2.     Usporiadateľ nezodpovedá za to, ak predajcovia počas akcie Cashback nedodržia termíny dodania, čo bude mať za následok neskoré podanie žiadosti. Žiadosti podané s iným dátumom uskutočnenia zdaniteľného plnenia ako v termíne od 1. novembra 2018 do 15. januára 2019 budú automaticky zamietnuté.

9.3.     V prípade úspešnej registrácie žiadosti bude Žiadateľovi odoslaný informačný e-mail z adresy info@nikoncashback.cz, kde bude uvedené číslo a prihlasovacie údaje na ďalšiu kontrolu.

10.   VYLÚČENIE Z AKCIE CASHBACK

Usporiadateľ má nárok vylúčiť bez povinnosti kompenzácie účastníka z akcie Cashback, ak:

10.1. porušuje akékoľvek ustanovenie týchto VOP akýmkoľvek spôsobom;

10.2. nesplňuje podmienky stanovené vo VOP (v tomto prípade je vylúčenie automatické);

10.3. údaje alebo informácie uvedené v žiadosti sú nesprávne, alebo klamlivé – tj. poskytnutie nepravdivých alebo nesprávne zadaných mien, adries, osobných údajov, príp. žiadosť o nárok na náhradu inej osoby ako registrujúcej sa;

10.4. vykonáva akúkoľvek úpravu daňového dokladu;

10.5. Žiadateľ nemôže požadovať vrátenie bonusu, ak je vylúčený. Ak nastane dôvod na vylúčenie po prevode čiastky na účet Žiadateľa, musí Žiadateľ vrátiť už vyplatený bonus späť na účet Usporiadateľa, z ktorého bol bonus vyplatený;

10.6. Usporiadateľ má nárok pozastaviť platbu bonusu s ohľadom na skutočnosť, ktorá môže byť príčinou vylúčenia.

11.   VÝPLATA BONUSU

11.1. Po uplynutí lehoty, počas ktorej je možné tovar vrátiť (14 dní), Usporiadateľ žiadosť spracuje. Ak v tomto termíne Žiadateľ nevráti tovar obchodníkovi, bude mu po schválení žiadosti preplatený daný bonus.

11.2. Usporiadateľ sa zaväzuje preplatiť bonus bez zbytočného odkladania po vybavení všetkých formalít, najneskôr však do 60 pracovných dní.

12.   KONTAKTNÉ ÚDAJE

12.1. Webové stránky: https://nikoncashback.cz/ nebo https://nikoncashback.sk/.

12.2. Telefónne kontakty: +420 230 230 174, +420 730 803 366 (pondelok – piatok: 8:00 – 16:00 hodín)

12.3. E-mailová adresa: cashback@nikon.cz.

 

Overený obchod

Overený obchod

Overené zákazníkmi, sme SHOP Roku

Doprava zdarma

Doprava zdarma

Doprava Zdarma pre objednávky nad 100€

Ceny

Ceny

Snažíme sa pre vás o najlepšie ceny

Poradíme vám

Poradíme vám

Poradia vám profesionáli z oblasti foto a video

Info o dostupnosti 048 222 1 333
Technické info 0908 552 180
(prac. dni 09 – 16.00)