Drony - legislatíva 2024

31.12.2023 16:53
Drony - legislatíva 2024

 

31.12.2023 sa končí prechodné obdobie prevádzky bezpilotných lietadiel v otvorenej kategórii. Od 1.1.2024 sa upravujú pravidlá prevádzky v súlade s nariadeniami EÚ 2019/947.

 

Ak to zhrnieme do jednej vety, tak "po novom" budete potrebovať zaregistrovať aj ten najľahší dron, ktorý má vstavanú kameru / fotoaparát. Bez registrácie môžete lietať len s dronmi, ktoré sú hračkami, bez snímača / záznamového média.

Väčšina komerčných dronov (UAS), medzi ktoré patria aj nami predávané drony DJI, spadá pod tzv. "OTVORENÚ KATEGÓRIU".

 

Kategórie prevádzky UAS 

 

UAS = bezpilotný systém, ktorý pozostáva z dronu a ovládania. Prevádzka UAS sa vykonáva v „otvorenej“ kategórii (vymedzenej v článku 4 nariadenia (EÚ) 2019/947), „osobitnej“ kategórii (vymedzenej v článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/947) alebo „osvedčenej“ kategórii (vymedzenej v článku 6 nariadenia (EÚ) 2019/947) za nasledovných podmienok:

 

prevádzka UAS v „otvorenej“ kategórii nepodlieha žiadnemu predchádzajúcemu prevádzkovému povoleniu, ani prevádzkovému vyhláseniu prevádzkovateľa UAS pred vykonaním prevádzky;

 

prevádzka UAS v „osobitnej“ kategórii si vyžaduje prevádzkové povolenie vydané Dopravným úradom podľa článku 12 alebo povolenie prijaté v súlade s článkom 16 alebo za okolností vymedzených v článku 5 ods. 5 vyhlásenie, ktoré má predložiť prevádzkovateľ UAS;

 

prevádzka UAS v „osvedčenej“ kategórii si vyžaduje certifikáciu UAS podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 a osvedčovanie prevádzkovateľa.

 

 

Všeobecné podmienky letu v OTVORENEJ KATEGÓRII, do ktorej patrí väčšina predávaných dronov:

 

* bezpilotné lietadlo má maximálnu vzletovú hmotnosť menej ako 25 kg;

* pilot na diaľku zabezpečí, aby sa bezpilotné lietadlo udržiavalo v bezpečnej vzdialenosti od ľudí a aby nelietalo nad zhromaždeniami ľudí;

* pilot na diaľku vždy udržiava bezpilotné lietadlo v podmienkach VLOS s výnimkou letu v režime navádzania alebo s výnimkou využitia pozorovateľa bezpilotného lietadla, ako sa uvádza v časti A prílohy;

* bezpilotné lietadlo sa počas letu nevzdiali viac ako 120 metrov od najbližšieho bodu zemského povrchu, okrem prípadov preletu nad prekážkou, ako sa uvádza v časti A prílohy;

* bezpilotné lietadlo počas letu neprepravuje nebezpečný náklad a nezhadzuje žiadne predmety.

* pri prevádzke v noci je potrebné skontrolovať, či je na bezpilotnom lietadle aktivované zelené blikajúce svetlo.

 

 

 

PRAVIDLÁ PREVÁDZKY OTVORENEJ KATEGÓRIE OD 1.1.2024

 

UAS Prevádzka Pilot / prevádzkovateľ dronu
Trieda Max. vzletová hmotnosť (MTOM) Podkategória Prevádzkové obmedzenia Registrácia Spôsobilosť pilota Min. vek pilota
Súkromne vyrobené do 250g

A1

(Možnosť letu aj v podkategórii A3)

Môžu sa prelietavať nezúčastnené osoby, ak je to však možné, preletu sa treba vyhnúť.

Zákaz preletu nad zhromaždeniami ľudí

Registrácia dronu nieje potrebná, ak dron nemá senzor na zachytenie osobných údajov (kameru), a nieje hračkou Nevyžaduje sa žiadny výcvik 16
C0* Je potrebné prečítať si používateľskú príučku Nie je stanovený, ak je dron hračka
"Legacy drones" 16
C1 do 900g

Neočakáva sa prelet nad nezúčastnenými osobami, ak je to však potrebné, treba čo najviac skrátiť čas preletu.

Zákaz preletu nad zhromaždeniami ľudí

Áno, je potrebná registrácia dronu na dopravnom úrade

Je potrebné prečítať si používateľskú príučku

On-line výcvikový kurz A1 / A3

Skúška teoretických vedomostí A1 / A3

16
C2 do 4kg

A2

(Možnosť letu aj v podkategórii A3)

Zákaz preletu nad nezúčastnenými osobami.

Udržiavať horizontálnu vzdialenosť od nezúč. osôb min. 30m, (pri aktívnom nízkorýchlostnom režime možno skrátiť na 5m)

Áno, je potrebná registrácia dronu na dopravnom úrade

Je potrebné prečítať si používateľskú príučku

On-line výcvikový kurz A1 / A3

Skúška teoretických vedomostí A1 / A3

Samostatný praktický výcvik A2

Dodatočná skúška teoretických vedomostí A2

16
C3 do 25kg A3

Let ďaleko od ľudí,

Let mimo osídlených miest (150m vzdialenosť)

Áno, je potrebná registrácia dronu na dopravnom úrade

Je potrebné prečítať si používateľskú príučku

On-line výcvikový kurz A1 / A3

Skúška teoretických vedomostí A1 / A3

16
C4
Súkromne vyrobené
"Legacy drones"

 

Vysvetlivky:

„Legacy drones“ – sú drony, ktoré nie sú v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/945 (bez označenia identifikačným štítkom) a ktoré nie sú súkromne vyrobené a boli uvedené na trh pred januárom 2024.

Nezúčastnené osoby – sú osoby, ktoré sa nezúčastňujú na prevádzke UAS, alebo osoby, ktorým nie sú známe pokyny a bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa UAS.

Zhromaždenia ľudí –  sú zhromaždenia, kde ľudia stoja tak nahusto, že sa jednotlivé osoby nemôžu pohybovať.

Bezpilotné lietadlo (UA) - samotný dron či model, teda samotný stroj, ktorý je diaľkovo pilotovaný.

Bezpilotný systém (UAS) - celý systém nutný na prevádzku bezpilotného lietadla. Okrem UA ide teda aj o ovládač a o technológiu, pomocou ktorej obe zariadenia komunikujú.

Registrácia dronu / prevádzkovateľa UAS - prebieha na stránke Dopravného úradu, podrobnosti nájdete TU.

 

Čo treba urobiť ak chete lietať v súlade s platnou legislatívou

 

Mám dron bez kamery, alebo hračku do 250g

Nepotrebujete registráciu, ani pilotné skúšky, musíte však rešpektovať obmedzenia vzdušného priestoru (letiská), a pod. - - -

Mám dron s kamerou do 250g

Ak má dron menej ako 250g a má zariadenie na záznam obrazu / zvuku a nieje hračkou, potrebujete sa poistiť a registrovať na Dopravnom úrade, ako prevádzkovateľ. Potrebujem Poistenie Potrebujem Registráciu na Dopravnom úrade  

Mám dron s kamerou od 250g do 4kg

Akýkoľvek dron, ktorý nieje hračkou a disponuje kamerou Potrebujem Poistenie Potrebujem Registráciu na Dopravnom úrade Potrebujem Pilotné skúšky

 

 

Dokumenty

 

Žiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov UAS

Žiadosť o zmenu v zápise do registra prevádzkovateľov UAS

Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí UAS

Poradenský materiál na tvorbu prevádzkovej príručky

Online výcvikový kurz A1/A3

Vzor vyhlásenia na skúšky A1/A3

 

 

 

 

Nikon Day - Zľava 10%Nikon Day Zľava 10%Nový Full Frame LUMIX S9Akcia NikonNikon Prostaff P3 AKCIAtv studio kompletJarná mega zľava Fujifilm GFXAkciová ponuka Fujifilm Xnikon dalekohlad monarchLetná špecialna akcia Tamron
Info o dostupnosti 048 222 1 333
Technické info 0908 552 180
(prac. dni 09 – 16.00)