Nikon NPS4 maly

Nikon Professional Services 

 

Základné informácie

 

 • 1.   Zriaďovateľom programu NPS (Nikon Professional Services) v Českej a Slovenskej republike je spoločnosť Nikon spol. s r.o. so sídlom: K Radotínu 15156 00 Praha 5tel: +420 230 230 100e-mail: nikon@nikon.cz 

 

 

 • 2.  Program NPS je určený iba pre spoločnosti a nezávislých fotografov, ktorí vlastnia profesionálne vybavenie zn. Nikon minimálne v tomto rozsahu - 2x telo, 3x objektív rôzneho typu a to po celú dobu členstva.

 

 

 • 3.   Uchádzač o členstvo v programe NPS musí byť starší ako 18 rokov. 

 

 

 • 4.   Produkty, ktoré je možné registrovať do programu NPS sú uvedené na zozname profesionálnej techniky. U každého produktu je uvedený dátum, kedy bol tento výrobok uvedený na trh. Od tohto dátumu je odvodený termín ukončenia časového obdobia, v ktorom je možné produkt použiť pre registráciu do NPS (tzv. Exspirácia registrácie  - dátum do kedy je možné použiť produkt pre registráciu). 

 

 

Štandardné časové periódy, po ktorej možno techniku registrovať do programu NPS, sú pre rôzne skupiny výrobkov odlišné a ich prehľad je uvedený v nasledujúcej časti:


Digitálne fotoaparáty        5 rokov
Objektívy formátu DX       8 rokov
Ostatné objektívy            10 rokov
Telekonvertory                10 rokov
Zábleskové svetlá            5 rokov

 

 

Príklad:

 

Produkt - Uvedenie na trh - Exspirácia registrácie


D3 - november 2007 - november 2012 

 

 

Fotoaparát Nikon D3 je možné registrovať do programu NPS do konca novembra 2012. Ak člen zaregistruje do programu NPS fotoaparát D3 v októbri 2012, bude mu na tento fotoaparát poskytovaný servis v rámci NPS až do doby platnosti jeho členského preukazu. Pokiaľ by sa teda napríklad jednalo o nového člena, ktorý vstúpil do NPS 10.októbra 2012 a mimo iné vlastnil Nikon D3, bude môcť služby NPS na tento fotoaparát uplatniť  až do 10.októbra 2014, kedy mu končí platnosť jeho členskej karty.

  

Doba exspirácie registrácie nie je totožná s tzv. servisnou periódou, teda dobou, počas ktorej je na produkt poskytovaný servis. To znamená, že i po exspirácii dátumu pre registráciu a exspirácii členskej karty je možné prijať produkt do servisu, oprava však bude vykonaná v rámci štandardných služieb.

  

 Doba exspirácie môže byť spoločnosťou Nikon predĺžená. Iné produkty, než v tomto zozname uvedené, nemôžu byť použité pre registráciu a využívanie služieb NPS. Podrobnosti sa môžete dozvedieť na zastúpenie firmy Nikon pre SR.

 

 

 • 5.   Všetky produkty prihlasované do programu NPS musia byť taktiež registrované na http://www.nikon.cz/cs_CZ/. Majiteľom prihlasovanej techniky môže byť iba jedna fyzická, resp. právnická osoba. 

 

 

 •  6.    Produkty prihlasované do programu NPS musia byť zakúpené v Českej alebo Slovenskej republike a musia byť do obchodnej siete dodané spoločnosťou NIKON spol. s r.o.. V prípade nejasností môže zákazník pred nákupom novej techniky overiť pôvod tovaru priamo u zastúpenia spoločnosti Nikon. 

 

 

 

 • 7.  Produkty prihlasované do programu NPS musia byť plne funkčné. 

 

 

 

 • 8.   Služby NPS je možné využívať u spoločnosti NIKON spol. s r.o. v Českej republike a na vybraných, dopredu ohlásených, akciách v zahraničí, kde bude prítomný NPS team (jedná sa o veľké športové, kultúrne či iné akcie.). 

 

 

 

 • 9.  Členská karta do programu NPS je vydávaná na 2 roky. Po uplynutí tejto doby je možné členstvo predĺžiť a vystaviť novú kartu iba za predpokladu, že klient doloží vlastníctvo techniky Nikon podľa aktuálneho zoznamu profesionálnej techniky.  

 

 

 

 • 10.  Pokiaľ chce člen NPS rozšíriť svoju registráciu o ďalšiu techniku Nikon, stačí iba registrovať produkt na svojom účte na http://www.nikon.cz/cs_CZ a zaslať kópiu záručného listu spolu s číslom vašej registrácie na kontaktnú osobu uvedenú nižšie.   

 

 

 

 • 11.  NIKON spol. s r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu či kedykoľvek zrušiť  vykonanú registráciu bez udania dôvodu.  

 

 

 

 • 12.  Súčasťou registračného formulára (prihlášky) je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári za účelom poskytnutia služieb a informácií viažucich sa k programu NPS. Pokiaľ neudelíte k spracovaniu Vašich osobných údajov súhlas, nemôžete byť zaregistrovaný do databázy NPS a nebude Vám umožnené využívať služieb tohto programu.

 

 

 

 • 13.  Údaje registrovaného subjektu uvedené vo formulári budú spracovávané spoločnosťou NIKON spol. s r.o. a vedené v databáze NPS.

 

 

 

 •  14.  V prípade, že nechcete využívať služieb NPS, vrátite kartu NPS spoločnosti NIKON spol. s r.o.. Potom, ako NIKON spol. s r.o. dostane Vašu kartu, vymaže Vás z datebaze NPS.

 

 

 

 • 15.    V prípade straty karty NPS je možné na vyžiadanie vystaviť kartu novú za 300,- Kč vrátane DPH. Člen NPS má nárok na bezplatnú výmenu členskej karty každé dva roky od registrácie členstva. 

 

 

 

 •  16.   Kontaktnou osobou programu NPS je Pavel Sokolík, NIKON spol. s r.o., Kodaňská 46, Praha 10, telefón +420 267 154 578,nps@nikon.cz

 

 

 

Postup pri registrácii do NPS:

 

 

 

 

 

 

 

 • 3.   Overte si, ktoré produkty môžete k dnešnému dátumu prihlásiť do NPS. Zoznam nájdete nižšie.

 

 

 • 4.    Kompletne vyplnený formulár s podpisom (event. s pečiatkou firmy) zašlite na adresu spoločnosti NIKON spol. s r.o. alebo odovzdajte v Servisnom stredisku Nikon. Za právnickú osobu musí byť formulár podpísaný osobou, ktorá je oprávnená jednať jej menom.

 

 

 •  5.   K formuláru priložte kópie záručných listov na registrovanú techniku Nikon. V prípade, že nemáte záručný list, priložte kópiu nákupného dokladu, ktorý obsahuje výrobné číslo produktu. Pokiaľ nemáte ani jeden z požadovaných dokumentov, môžete si techniku zaregistrovať iba osobne po jej predložení v servisnom stredisku Nikon. Na techniku bez požadovaných dokladov nebude možné uplatniť nárok na bezplatné opravy v rámci záruky. Pre prípadné overenie registrácie môžete byť kedykoľvek vyzvaný k predloženiu registrovanej techniky.

  

 

 • 6.   Po kontrole Vami uvedených údajov a dokončení registrácie Vám bude zadarmo vystavená karta člena NPS. Karta NPS je neprenosná. Pre poskytnutím akejkoľvek služby NPS predložte spolu s kartou NPS aj ďalší platný doklad totožnosti.

  

 

 

U fyzických osôb je na karte NPS uvedené meno a priezvisko držiteľa karty.

 

 

U právnických osôb je karta vystavená na obchodné meno spoločnosti. Držiteľom karty je spoločnosť. Oprávnenie využívať služby NPS a preukazovať sa kartou NPS majú iba osoby, ktorých menný zoznam podpísaný osobou oprávnenou jednať za držiteľa karty, bol doručený spoločnosti NIKON spol. s r.o.. Právnická osoba je povinná uvedomiť spoločnosť NIKON spol. s r.o. o akýchkoľvek zmenách v tomto zozname a tieto zmeny bezodkladne potvrdiť písomne. Právnická osoba nesie zodpovednosť voči NIKON spol. s r.o. za prípadné škody v súvislosti s užitím karty osobou uvedenou v zozname do doby, než bude NIKON spol. s r.o. vyrozumená o zrušení oprávnenia tejto osobe.

 

 

 

 

Technika

 

Medzi profesionálnu techniku Nikon, z hľadiska možnosti registrácie využitia služieb NPS, sú počítané iba nižšie uvedené produkty. Iné produkty už nemôžu byť použité pre registráciu k využívaniu služieb NPS.

 
 

 

  

Časový údaj uvedený pri každom produkte je dátum,kedy bol daný výrobok uvedený na trh.

 
 

Digitálne fotoaparáty

 
 
 • D5 - marec 2016
 • D4s - marec 2014
 • D4 - marec 2012
 • D850 - september 2017
 • D810 - júl 2014
 • D800 - marec 2012
 • D800E - apríl 2012
 • Df - november 2013
 • D750 - september 2014
 • D500 - jún 2016
 • Z6lI - november 2018
 • Z6 II - október 2020
 • Z7 - september 2018
 • Z7 II - október 2020

Profesionálne superteleobjektívy

 
 

AF-S VRII 200/2G - október 2010

AF-S VRII 300/2,8G - január 2010

AF-S VR 300/4E - január 2015

AF-S VR 400/2.8E - august 2014

AF-S VR 400/2,8G - november 2007

AF-S VR 500/4E - júl 2015

AF-S VR 500/4G - január 2008

AF-S VR 600/4E - júl 2015

AF-S VR 600/4G - január 2008

AF-S VR 800/5.6G  - marec 2013

 
 

Profesionálne zoomové objektívy

 
 

 

AF-S 8-15/3,5-4,5E Fisheye - jún 2017

AF-S DX 10-24/3,5-4,5G - máj 2009

AF-S 14-24/2,8G - november 2007

AF-S VR 16-35/4G - február 2010

AF-S VR 24-70/2,8E - október 2015

AF-S 24-70/2,8G - november 2007

AF-S VR 24-120/4G - september 2010

AF-S VR 70-200/2,8E - november 2016

AF-S VR 70-200/2,8G II - november 2009

AF-S VR 70-200/4G - november 2012

AF-S VR 80-400/4.5-5.6G -marec 2013

AF-S VR 180-400/4E TC-1.4 - február 2018

AF-S VRII 200-400/4G - máj 2010

AF-S VR 20-500/2,8E - september 2015

Nikon Z 14-24mm f/2.8

Nikkor Z 24-70/2.8S

Nikkor Z 70-200/2.8 VR S

 

Profesionálne pevné objektívy

 
 

AF-S 24/1,4G - marec 2010

AF-S 28/1,4E - jún 2017

AF-S 35/1,4G - november 2010

AF-S 50/1,4G - december 2008

AF-S 58/1.4G - október 2013

AF-S 85/1,4G - september 2010

AF-S 105/1,4E - august 2016

Nikkor Z 58/0.95S NOCT

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

 
 

Profesionálne špeciálne objektívy

 
 

 

PC 19/4E - október 2016

PC-E 24/3,5D - február 2008

PC-E 45/2,8 - júl 2008

AF-S Micro 60/2,8G - marec 2008

PC-E 85/2,8D - august 2008

AF-S VR Micro 105/2,8G - apríl 2006

 
 

Telekonvertory

 
 

TC-14E III - júl 2008

TC-17E II - jún 2004

TC-20E III - január 2010

 
 

Zábleskové svetlá

 
 

SB-910 - december 2011

SB-5000 - marec 2016

 
 

 

Leica sl2 akciaNanlite forza akciaDatavideo TV studio streamnikon dalekohlad monarchPanasonic cashbackHasselblad X1D II 50C Primer Medium Format KitFujifilm akcia GFX
Info o dostupnosti 048 222 1 333
Technické info 0908 552 180
(prac. dni 09 – 16.00)