Výstava ZSF 2017

20.05.2017 12:10
Výstava ZSF 2017
20.05.2017      Ak ste členom ZSF, až do 28. 5. 2017 máte možnosť prihlásiť sa na tohtoročnú výstavu Zväzu Slovenských fotografov. Pozvánka platí aj pre nečlenov, ktorí sa pred vstupom do súťaže môžu prihlásiť za členov ZSF. 

Každý člen ZSF môže do súťaže poslať najviac 7 fotografií vo voľnej téme3 fotografie s tematikou čiernobielej fotografie...

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1.

Každý člen ZSF môže do súťaže poslať najviac 7 fotografií vo voľnej téme a 3 fotografie s tematikou čiernobielej fotografie s rozmerom 30x40 cm alebo 20x30 cm podlepené na ľahkej podložke /výkres/ v rozmere 30x40 cm.

Maximálny povolený rozmer fotografie je 30x45,5 cm, aby sa zmestila do balíka na reprízu výstavy. Fotografie podlepené v ťažkej pasparte, taktiež napísané titulky s menom autora na obraze fotografie a poškodené fotografie nebudú porotou prijaté a ani vystavené. Väčší alebo menší rozmer fotografie nebude predložený porote.

2.

Do súťaže sa prijímajú fotografie z najnovšej tvorby, ktoré neboli zaradené v predošlých súťažných výstavách ZSF. Prijímajú sa všetky žánre bez obmedzenia vrátane digitálne manipulovanej fotografie. Fotografie musia byť nepoškodené, technicky nezávadné a nie staršie ako dva roky, aby boli schopné reprezentovať ZSF v zahraničí.

3.

Každú fotografiu treba na zadnej strane čitateľne /paličkovým písmom/ označiť menom autora, fototitulmi autora, jeho presnou adresou s PSČ, názvom fotografie a názvom fotoklubu, v ktorom je autor alebo samostatne tvoriaci. Tie isté údaje musia byť uvedené vo vstupnom formulári, ktorý je súčasťou tohto súťažného poriadku. Titulok musí byť v slovenskom jazyku – v zmysle jazykového zákona.

4.

Počas prepravy fotografií poštou, ZSF nezodpovedá za poškodenie alebo stratu. Zo súťaže budú vyradené fotografie nezodpovedajúce súťažnému poriadku alebo poškodené a nečitateľne vyplnené fotografie. Fotografie nezasielajte v roličke, ale v riadnom obale.

5.

Fotografie do výstavnej kolekcie a na ocenenie vyberie odborná porota v zložení:

 • a/ PhDr. Věra Mateju, SČF - Česká republika
 • b/ Imre Horváth , MAFOSZ - Maďarsko
 • c/ Jola Rycierska, ZPAF - Poľsko
 • d/ Ľubomír Schmida, MZSF, EFIAP, ESFIAP - Slovensko
 • Náhradník : Teodor Nagy MZF - Slovensko

 

7. Členovia odbornej poroty môžu vystavovať, ale nemôžu byť ocenení.

8. Porota môže udeliť tieto ocenenia:

 • 1. cena ZSF
 • 2. cena ZSF
 • 3. cena ZSF
 • 3 Čestné uznania ZSF  
 • 1 Cena a 1  Čestné uznanie za tému Štyri ročné obdobia ČB/Farba
 • Cena primátora mesta Ružomberok
 • Ceny poroty:
 • Cena ZPAF, Cena SČF, Cena MAFOS, Cena ZSF

 

Vstupný formulár si môžete stiahnuť TU

 

 

dji mavic 3 classic akciaPanasonic - ZĽAVA až 1000€ na BUNDLEdji mini 3 pro akcianikon dalekohlad monarchSamyang V-AF objektivy Cinetv studio komplet
Info o dostupnosti 048 222 1 333
Technické info 0908 552 180
(prac. dni 09 – 16.00)