Fujifilm Cashback - leto 2020

01.07.2020 11:04
Fujifilm Cashback - leto 2020
Získajte späť až 300€, pri kúpe vybraných fotoaparáto a objektívov značky Fujifilm, v rámci akcie Caschback - Leto 2020.

 

Ľutujeme, akcia bola ukončená

 

Termín akcie : 01.07.2020 - 31.08.2020

Produkty v akcii :

Cashback
FUJIFILM X-T3 BLACK 200
FUJIFILM X-T3 SILVER 200
FUJIFILM X-T3 +18-55MM KIT BLACK 200
FUJIFILM X-T3 +18-55MM KIT SILVER 200
FUJIFILM X-T3 + 16-80MM KIT BLACK 200
FUJIFILM X-T3 + 16-80MM KIT SILVER 200
 
Cashback
FUJINON XF 14MM F/2.8 R 100
FUJIFILM XF 16MM F/1.4 R WR 100
FUJINON XF 10-24MM F/4 R OIS  300
FUJINON XF18-135MM F3,5-5,6 R LM OIS WR 100

 

Postup pri uplatnení cashbacku

  • Zakúpte si niektorý z horeuvedených produktov v e-shope www.fotovideoshop.sk v čase od 01.07.2020 - 31.08.2020
  • Zaregistrujte produkt (produkty), na stránke https://fujifilm-connect.com/sk/
  • Registrovať produkt je možné ihneď po kúpe, najneskôr však do 30.09.2020
  • Ak sú splnené všetky náležitosti, po odoslaní a schválení žiadosti, obdrží zákazník platbu na svoj účet do 14 dní.
  • V prípade problémov, alebo otázok môžete kontaktovať zákaznícku podporu fujifilm@promotion-support.com

 


 

Úplné obchodné podmienky akcie FUJIFILM CASHBACK - LETO 2020

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Zákazníci, ktorí si medzi 1. júlom 2020 a 31. augustom (“Obdobie trvania akcie”) zakúpia nový kvalifikovaný FUJIFILM fotoaparát alebo objektív (ďalej len "Kvalifikovaný produkt"), budú mať nárok na odmenu vo forme Cashback.

Z tejto propagácie sú vyradené fotoaparáty a objektívy z druhej ruky alebo repasované a opravované. Suma vrátenia peňazí sa bude líšiť podľa zakúpených kvalifikovaných produktov. Kvalifikované produkty, hodnota Cashbacku a obdobie trvania akcie sú uvedené na stránke "Ďalšie informácie".

V rámci tejto propagačnej akcie sú na vrátenie peňazí oprávnené iba objektívy zakúpené ako samostatný nákup. Akýkoľvek objektív, ktorý sa predáva ako súčasť pevného kitu s fotoaparátom, nie je akceptovaný na podanie žiadosti na vrátenie peňazí.

Nákupy musia byť vykonané od kvalifikovaného predajcu, ako je uvedené na stránke "Kvalifikovaní predajcovia".

Iba spotrebitelia vo veku minimálne 18 rokov, ktorí žijú v Európskej únii a kúpili kvalifikovaný produkt online alebo v predajni od kvalifikovaného predajcu na Slovensku, sú oprávnení zúčastniť sa na tejto propagačnej akcii a môžu si uplatniť nárok tu. Zoznam kvalifikovaných predajcov pre Slovensko nájdete tu. Iné žiadosti budú zamietnuté. Pri nákupoch uskutočnených v iných krajinách navštívte príslušnú stránku krajiny na stránke www.fujifilm-connect.com/promotions (môžu platiť iné podmienky). Pre túto propagáciu sú oprávnené iba originálne a NOVÉ kvalifikované objektívy FUJIFILM uvedené na stránke "Viac info".

Žiadosti za nákupy uskutočnené počas propagačného obdobia je možné odoslať ihneď po zakúpení kvalifikovaného produktu a musia byť predložené najneskôr do 30. septembra. Na uplatnenie nároku je potrebná platobná faktúra alebo doklad o zaplatení. Potvrdenie objednávky nie je platným dôkazom o kúpe. Pohľadávky prijaté mimo tohto obdobia budú zamietnuté.

Formulár žiadosti sa nachádza na stránke propagačných akcií na stránke www.FUJIFILM- connect.com ("Podajte žiadosť teraz").

Falošné, zmenené alebo upravené faktúry alebo potvrdenia o nákupe budú zamietnuté a príslušné nároky budú považované za podvodné.

Každý zákazník si môže v promoakcii zakúpiť iba jeden (1) z každého kvalifikovaného produktu. Maximálny počet žiadostí na zákazníka je 5. Je povolené a odporúčané združiť viaceré produkty na jednu žiadosť.

Maloobchodní predajcovia nemôžu zasielať nároky v mene svojich zákazníkov. Akékoľvek nároky podané maloobchodnými predajcami budú zamietnuté .

Vaša žiadosť bude neplatná, ak sa kvalifikované produkty vrátia predajcovi za účelom vrátenia peňazí alebo výmeny. Ak sa žiadosť týka oprávneného produktu, ktorý je vrátený alebo vymenený, nárok bude zamietnutý a bude považovaný za podvodný nárok.

Žiadatelia musia predložiť sériové číslo kvalifikovaného produktu na formulári žiadosti. Sériové číslo sa nachádza na krabici alebo na kvalifikovanom produkte. Žiadateľ musí uviesť sériové číslo v príslušnom poli a tiež nahrať fotografiu s rovnakým sériovým číslom. Ak vznikne nárok na kvalifikovaný výrobok s použitím sériového čísla, ktoré bolo použité na nárok na základe predchádzajúcej propagácie alebo predchádzajúceho nároku v rámci tejto propagačnej akcie alebo bolo úmyselne sfalšované, nárok bude zamietnutý a bude považovaný za podvodný nárok..

Sériové číslo bude overené s existujúcim záznamom. To bude zahŕňať kontrolu:

  • záznamy o zásielkach, aby sa zabezpečilo, že kvalifikovaný produkt bol odoslaný príslušnému kvalifikovanému maloobchodnému predajcovi;
  • záznamy predchádzajúcich nárokov, aby sa zabezpečilo, že sériové číslo vo formulári o pohľadávke nebolo použité predtým na nárok na základe predchádzajúcej registrácie alebo predchádzajúceho nároku v rámci tejto propagačnej akcie;
  • sériové číslo s kvalifikovanými predajcami, aby sa zabezpečilo, že kvalifikovaný produktnebol vrátený alebo vymenený; a
  • iv. že sériové číslo sleduje určitú dátovú logiku v poli na zadávanie údajov;

Spoločnosť FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (ďalej len "FUJIFILM") si vyhradzuje právo podať žalobu proti žiadateľovi, ktorý zámerne podá podvodný nárok. Vo všetkých vyšetrovaniach bude spoločnosť FUJIFILM naďalej plne dodržiavať všetky príslušné zákony na ochranu údajov vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Aby žiadateľ mohol podať žiadosť, musí odoslať svoje osobné údaje, bankové údaje a informácie o kúpe elektronicky. Dôkaz o nákupe musí mať formu faktúry alebo potvrdenia jasne uvádzajúceho dátum zakúpenia, kvalifikovaného maloobchodníka a zakúpených oprávnených produktov. Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo požiadať o originálny doklad o kúpe. Ak sa požaduje, aby bol zaslaný poštou, bude vrátený žiadateľovi.

E-mail s potvrdením sa odošle žiadateľovi po doručení žiadosti o podanie žiadosti online.

Naším cieľom je potvrdiť nárok najneskôr do 14 dní a následne uskutočniť platbu do ďalších 14 dní (maximálne 28 dní). Ak však existuje nejaký dôvod na overenie nároku (chýbajúce informácie, nečitateľný dokument, duplikované sériové číslo atď.), potom môže byť potrebné dobu validácie predĺžiť. Po potvrdení a overení nárokov sa snažíme o platbu do 14 dní.

Žiadateľ bude informovaný, keď bude predložený neúplný nárok alebo nebol získaný čitateľný doklad o kúpe. Oznámenie o vynechaní bude zaslané e-mailom. Žiadateľom bude poskytnutá príležitosť poskytnúť ďalšie informácie na odstránenie všetkých chýb do 14 kalendárnych dní od doručenia e-mailu. Ak neodpoviete do 14 kalendárnych dní od doručenia e-mailu, výsledok bude zamietnutý.

Spoločnosť FUJIFILM nepreberá zodpovednosť, ak sa e-maily zablokujú, prípadne odošlú do poštových priečinkov pre „nevyžiadanú poštu". Uistite sa, že si pravidelne kontrolujete poštový priečinok pre „nevyžiadanú poštu", aby ste sa uistili, že nepremeškáte naše e-maily s aktualizáciami k stavu nároku. Ak je žiadosť zamietnutá, pretože neboli splnené podmienky, rozhodnutie spoločnosti FUJIFILM je konečné. Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť alebo ukončiť propagáciu bez predchádzajúceho upozornenia.

Hardvér, technické problémy, softvér, server, webová stránka, strata alebo iné zlyhania mimo našej kontroly, ktoré zabránia zákazníkovi sa podieľať na podpore predaja, nespadajú pod zodpovednosť spoločnosti FUJIFILM.

Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo túto podporu predaja kedykoľvek zrušiť a zmeniť zmluvné podmienky bez prevzatia akejkoľvek zodpovednosti.

E-mailová korešpondenčná adresa je fujifilm@promotion-support.com ; pri akejkoľvek korešpondencii uveďte svoje jedinečné identifikačné číslo (ID) nároku, ktoré získate počas procesu podávania žiadostí. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke podpory.

Zúčastnením sa propagácie každý žiadateľ súhlasí s tým, že akékoľvek poskytnuté osobné údaje

môžu byť v držbe FUJIFILM alebo jeho zástupcov na účely stanovené v politike ochrane osobných údajov spoločnosti FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, ktorá je k dispozícii na adrese www.FUJIFILM-connect.com .

Podmienky akcie sa budú vykladať a uplatňovať na základe miestnych zákonov.

Adresa usporiadateľa: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve,

Germany. Na túto adresu neposielajte žiadne žiadosti.

Správa propagačnej akcie (s výnimkou potvrdenia pohľadávky) sa uskutočňuje v mene spoločnosti

FUJIFILM spoločnosťou Interpay Sales Promotions Unlimited Company of IDA Business & Technology

Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland (ďalej len "propagačné akcie").

Spoločnosť FUJIFILM Electronic Imaging Europe používa vaše osobné údaje na overenie nároku a

propagačné akcie spoločnosť Interpay Sales Promotions používajú vaše osobné údaje na zabezpečenie výplaty cashbacku.

 

dji mavic 3 classic akciaPanasonic - ZĽAVA až 1000€ na BUNDLEdji mini 3 pro akcianikon dalekohlad monarchSamyang V-AF objektivy Cinetv studio komplet
Info o dostupnosti 048 222 1 333
Technické info 0908 552 180
(prac. dni 09 – 16.00)