Výstava ZSF - 46. ročník

08.04.2021 12:37
Výstava ZSF - 46. ročník

 

V spolupráci so Slovenským Zväzom Fotografov, Vás pozývame na 46. roťník súťažnej výstavy členov ZSF...

 

Zúčastnite sa aj vy súťažnej výstavy a prezentujte svoje fotografie !

 

      Zväz slovenských fotografov v Ružomberku vyhlasuje na rok 2021 súťaž pre 46. ročník  výstavy umeleckej fotografie členov ZSF. Aktívnou účasťou na tejto výstave a na jej reprízach  dáva svojim členom možnosť prezentácie svojej tvorivej fotografickej činnosti. Zväz  tým podporuje umelecký rast a tvorbu autorov. Súčasne tak získava dokumentáciu o tvorbe členov ZSF.

 

zsf

 

SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY

 

 1. Každý člen ZSF môže do súťaže poslať najviac 7 fotografií vo voľnej téme a 3 fotografie s tematikou  čiernobielej fotografie  s rozmerom 30x40 cm alebo 20x30 cm podlepené na ľahkej podložke /výkres/ v rozmere 30x40 cm. Maximálny povolený rozmer fotografie je 30x45,5 cm, aby sa zmestila do balíka na reprízu výstavy. Fotografie podlepené v ťažkej pasparte, taktiež napísané titulky s menom autora na obraze fotografie a poškodené fotografie  nebudú porotou prijaté a ani vystavené. Väčší alebo menší rozmer fotografie nebude predložený porote.
 2. Do súťaže sa  prijímajú fotografie z najnovšej tvorby, ktoré neboli zaradené v predošlých súťažných výstavách ZSF. Prijímajú sa všetky žánre bez obmedzenia vrátane  digitálne manipulovanej fotografie. Fotografie musia  byť nepoškodené, technicky nezávadné a nie staršie ako dva roky, aby boli schopné reprezentovať ZSF v zahraničí.
 3. Každú fotografiu treba na zadnej strane čitateľne /paličkovým písmom/ označiť menom autora, foto-titulmi autora, jeho presnou adresou s PSČ, názvom fotografie a názvom foto-klubu, v ktorom je autor alebo samostatne tvoriaci. Tie isté údaje musia byť uvedené vo vstupnom formulári, ktorý je súčasťou tohto súťažného poriadku. Titulok musí byť v slovenskom jazyku – v zmysle jazykového zákona.
 4. Počas prepravy fotografií poštou, ZSF nezodpovedá za poškodenie alebo stratu. Zo súťaže budú vyradené fotografie nezodpovedajúce súťažnému poriadku alebo poškodené a nečitateľne vyplnené fotografie. Fotografie nezasielajte v roličke, ale v riadnom obale.
 5. Fotografie do výstavnej kolekcie a na ocenenie vyberie odborná porota v zložení:

a/  PhDr. Věra Matejů, SČF                                            - Česká republika

b/  Imre Horváth , MAFOSZ                                           - Maďarsko

c/  Jola Rycierska, ZPAF                                                - Poľsko         

d/  Ľubomír Schmida, MZSF, EFIAP, ESFIAP                - Slovensko

Náhradník :  Teodor Nagy,  MZSF                                 - Slovensko

 

6.    Členovia odbornej poroty môžu vystavovať, ale nemôžu byť ocenení.  

7.    Porota môže udeliť tieto ocenenia:

1. cena ZSF

2. cena ZSF

3. cena ZSF

Čestné uznania ZSF  

1 Cena a 1  Čestné uznanie za tému (T)

Cena primátora mesta Ružomberok

2 ceny MAFOS

1 Cena  SČF

 

Autor svojou účasťou a podpisom na vstupnom formulári dáva súhlas na bezplatné reprodukovanie fotografií do katalógu, alebo v propagačných materiáloch, odborných časopisoch a reprízach výstavy doma i v zahraničí.

 1. Uzávierka súťaže  je 1. jún   2021. Po tomto termíne nebudú fotografie prijaté na výstavu!
 2. Porota súťaže sa uskutoční v sobotu 12. júna 2021. Upozorňujeme na dlhší čas prepravy balíkov Slovenskou poštou ! Výsledky poroty budú uverejnené  na našej webovej stránke www.zsf.sk .
 3. Pozývame Vás na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 7. augusta 2021 o 10.00 hod. v Liptovskom múzeu v Ružomberku a potrvá do 30.08. 2021. Súčasťou 46. ročníka výstavy umeleckej fotografie  ZSF bude aj výstavy: Svazu českých fotografů (SČF)  maďarských fotografov MAFOSZ a výstava Tatranského mapového okruhu (TAMAPO).
 4. Fotografie zaslané  alebo prinesené na výstavu budú vrátené v pôvodných obaloch  tak ako   boli dodané.
 1. Reprízy výstavy v rokoch  2021/2022 budú:  v Komárne,  v Košiciach, v Považskej Bystrici, v Bratislave a v Prahe.
 2. Neprijaté fotografie a fotografie z repríz výstavy 2021/2022 budú autorom vrátené do 31. 10. 2021.
 3. Delegáti VII. Valného zhromaždenia ZSF, ktoré sa konalo dňa 01. 08. 2015 rozhodli o výške členského poplatku, a tiež zavedením vstupného poplatku na výstavu ZSF od roku 2020 nasledovne:

a/ študenti, invalidi, dôchodcovia                                  5 €

b/ ostatní členovia                                                          10 €

c/ vstupný poplatok na výstavu ZSF                              5 €

Vstupný poplatok 5 € môže byť vložený do balíka s fotografiami alebo zaplatený poštovou poukážkou na účet ZSF alebo priamo v sídle ZSF.

 1. Členské treba uhradiť do 31. marca každého kalendárneho roku na účet ZSF v Prima  banke alebo prostredníctvom Pay Pal : zsf.slovakia@gmail.com
 2. Navrhnite nové fotografické témy od roku 2022.
 3. VARIABILNÝ SYMBOL:   UVEĎTE ČISLO VÁŠHO PREUKAZU ZSF a do poznámky treba uviesť Vaše meno a priezvisko .
 4. Kurátor výstavy: Vladimír Melek, MZSF, Hon ZSF
 5. Poplatok môžete uhradiť prostredníctvom Pay Pal: zsf.slovakia@gmail.com, názov: Zväz slovenských fotografov

                    alebo na účet:  SK52 5600 0000 0083 3944 0001

                                               SWIFT Code: KOMASK2X

                                               Názov účtu: Zväz slovenských fotografov    

                                               Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Ružomberok

Nikon z8 akciaNikon akciasony cashbackLeica sl2 akciaFujifilm Black WeeksNikon ušetri akciasamyang akcia afNanlite forza akciaDatavideo TV studio streamnikon dalekohlad monarchlumix GH6 akcia
Info o dostupnosti 048 222 1 333
Technické info 0908 552 180
(prac. dni 09 – 16.00)