Kalkulácia na leasing foto-video techniky

Vypočítajte si nezáväznú leasingovú kalkuláciu. Financovanie leasingu je určené pre právnické a fyzické osoby (podnikateľov). Uvedený výpočet leasingu je orientačný. Každý leasing podlieha konečnému schváleniu.

Cena nákupu (bez DPH)
Prepočítať
Finančný leasing * orientačný výpočet leasingu
Doba trvania Mesačná splátka (pri štvrťročnej platbe)
36 mesiacov
48 mesiacov
60 mesiacov
Splátky sú štvrťročné, resp. mesačné, splatné k začiatku štvrťroka, resp. mesiaca, ktorého sa týkajú. Jednorazový poplatok za spracovanie leasingovej zmluvy vo výške 59,80% pre Finančný leasing je účtovaný pri aktivácií zmluvy. Predmet leasingu musí byť poistený od začiatku trvania zmluvy. Výška poistného je už zahrnutá v predbežnej kalkulácii. V prípade záujmu je možné vlastné poistenie predmetu leasingu podľa výberu nájomcu.